Met trots kondigen wij aan dat de Prior Group lid is geworden van de Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZZPC). De stichting is een initiatief van het Zeeuwse havenbedrijfsleven met als doel de positie van de Zeeuwse zeehaven versterken.
Bedrijven en instellingen die een direct of indirect belang hebben bij dat doel kunnen participant worden van de stichting. De ZPPC biedt een platform voor alle belanghebbenden bij de Zeeuwse zeehaven voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en zakendoen. Het is een netwerkorganisatie die bij uitstek alle partijen die betrokken zijn bij de haven bijeen wil brengen en verbinden.
Door deze krachtenbundeling en vanuit het gezamenlijk belang van de participanten wil ZPPC de zeehaven regionaal, nationaal en internationaal positioneren als een aantrekkelijke poort van en naar Noordwest-Europa. Als hét congestievrije alternatief voor omliggende zeehavens!
Het uitdragen van de onderscheidende voordelen van de Zeeuwse zeehaven in het algemeen en van de logistieke en maritieme dienstverlening van de ZPPC-participanten in het bijzonder vereist permanente actie.