Om de activiteiten van de Prior Group en haar dochter vennootschappen in de Offshore Wind sector in Zeeland krijgt bij te zetten is prior lid geworden van het platform Energy Port Zeeland.

Energy Port Zeeland is in het leven geroepen om onderlinge ontmoetingen te stimuleren, kennis te vergroten en Zeeland op de kaart te zetten als de belangrijkste locatie voor wind op zee.

De oprichting van het platform moet leiden tot een verdergaande samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De thema’s hierbij zijn: Opleiding & Arbeidsmarkt, Onderzoek & Innovatie, Profilering & Communicatie en Business & Business Development. De kansen dat Zeeland nog meer en blijvend van de nog steeds groeiende offshore wind markt kan profiteren, worden door deze samenwerking vergroot.

Door binnen Energy Port Zeeland gezamenlijk specifieke onderwerpen aan te pakken ontstaat een win-win situatie voor alle partijen, zowel aan de aanbod-, als aan de vraagzijde van de markt. Naast Zeeland Seaports nemen momenteel Provincie Zeeland, ROC Scalda, HZ University of Applied Sciences, Huis van de Techniek, Zeeuwind, Delta en Eneco deel.

Voor verdere details verwijzen wij naar de website www.investinzeeland.nl